วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551

ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอ์

ความเป็นอัตโนมัติ(Self Acting)
ความเร็ว(Speed)
ความถูกต้องแม่นยำ(Accuracy)
ความน่าเชื่อถือ(Reliability)
การจัดเก็บข้อมูล(Storage Capability)
ทำงานซ้ำๆได้อย่างอัติโนมัติ
(Repeatability)
การติดต่อสื่อสาร(Communication)

ไม่มีความคิดเห็น: