วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551

การก็อบปี้เป็นการคัดลอกข้อมูลที่รวดเร็วและทุกๆคนมักที่จะใช้กันเพราะการคัดลอกหรืกดารก็อบปี้รนั้นใช้ได้กับทั้งรูปภาพและข้อความต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น: